Türkiye, satın alma gücü verilerine göre Avrupa’nın sonlarında

Türkiye, satın alma gücü paritesi datalarında Avrupa kıtasının sonlarında yer aldı.

TÜİK, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) 2021 bilgilerini yayımladı. Datalara nazaran, Türkiye’nin fiili kişisel tüketime ait fiyat seviyesi endeksi, 2021’de 36 oldu. Bu bedel, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan tıpkı mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de 36 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Fiyat seviyesi endeksi, ülkelerin ulusal para ünitelerinin mukayeseli olarak döviz kuruna nazaran alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat seviyesi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke kümesi ortalamasına nazaran “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke kümesi ortalamasına nazaran “ucuz” olarak söz edilmektedir.

36 ülke ortasında sondan yedinci

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP’ye nazaran kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2021 yılı sonuçlarına göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu kıymet Türkiye için 63 oldu ve AB ortalamasının yüzde 37 altında kaldı.

Türkiye, bu endeskte sondan yedinci oldu. Türkiye’nin geçebildiği ülkeler Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Arnavutluk oldu. 

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.


                     Kaynak: TÜİK

Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke ortasında SGP’ye nazaran kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 268 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 32 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 168 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 68 altında pahaya sahip oldu.

Tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet yahut kar gayesi olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sıhhat vb.) hizmetleri de kapsayan kişi başına fiili kişisel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 69 oldu ve AB ortalamasının yüzde 31 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke ortasında kişi başına fiili ferdî tüketim pahası en yüksek ülke 144 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir